Stichting Platform WO2 Overijssel

De “Stichting Platform WO2 Overijssel” is op 12 maart 2019 opgericht door vier partijen: het Memory Museum (MM) in Nijverdal, het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats (ICB) in Holten, het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en het Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO).

De stichting heeft volgens de statuten ten doel het bieden van een platform waarbinnen diverse partijen samenwerken om educatie, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten met betrekking tot het aandacht vragen voor zowel de geschiedenis tussen negentienhonderd veertig (1940) en negentienhonderd vijfenveertig (1945) alsmede de hedendaagse oorlogen, te organiseren en te coördineren, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiging van elk van de vier partijen: Hans van Overbeeke (MM, vz.), Sietse Haven (BFO, secr.), Simon Tjaarda (HCO, pm.), Ben Beens (ICB, vicevz.).

In het komende jaar zal het Platform zich inzetten voor het lustrumprogramma van de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel, hierbij financieel gesteund door subsidie van de provincie Overijssel. Het Platform heeft een projectleider (Mano Scherpbier) gevraagd de benodigde activiteiten te coördineren. Alles wat op deze website staat heeft hiermee van doen!

Het platform wil zich verder ontwikkelen om de doelstellingen die in de statuten vermeld staan inhoud te geven. We willen nog beter in kaart brengen welke informatie er is rond WO2 en deze informatie digitaal toegankelijk maken. We willen dit doen samen met historische verenigingen en vanuit dit netwerk ook spreekbuis zijn naar provincie en vfonds voor ontwikkelingen die om ondersteuning vragen. We gaan met het onderwijsveld na hoe wij op een effectieve manier kunnen ondersteunen bij het onderwerp “burgerschap” vanuit onze achtergrond(en). Wij willen voorts het debat bevorderen over thema’s als “verzoening”.

De bevrijding van Overijssel in 17 dagen

 • Documentaire over de militaire inval .

  De inval van de Duitsers in Nederland in mei 1940 kwam niet geheel onverwacht.
  Lees meer
 • Documentaire over een oorlogsromance

  Het is niet ongewoon in oorlogstijd: vrouwen die verliefd worden op vijandelijke soldaten en daarmee ook een relatie krijgen.
  Lees meer
 • Documentaire over verzet in Hengelo.

  De april/meistaking. Het grootste massale volksverzet dat we ooit hebben gezien in de geschiedenis van een oorlog in Europa.
  Lees meer
 • Documentaire over dictatuur in Delden.

  De oorlog is gevorderd en hoewel het nog maanden zal duren voor Overijssel is bevrijd van de bezetter, keert het tij ten gunste van de geallieerde strijdkrachten.
  Lees meer
 • Documentaire over bewapening in Almelo.

  Een van de meest dodelijke wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog was de V1. Van het Duitse ‘vergeltungswaffe-1’ werden er zo’n 30.000 geproduceerd.
  Lees meer
 • Documentaire over verraad in Den Ham

  De oorlog was ook een tijd van vertrouwen en wantrouwen. Vanaf 1943 groeide in Den Ham het verzet tegen de bezetter.
  Lees meer
 • Documentaire over een familiedrama in Kloosterhaar.

  Derk Jan te Rietstap is twee maanden na de bevrijding van Nederland geboren in Kloosterhaar.
  Lees meer
 • Documentaire over oorlogsschade in Nijverdal.

  Op 22 maart 1945 tijdens een zonnige voorjaarsdag trekken veel Nijverdallers erop uit.
  Lees meer
 • Documentaire over de Canadese bevrijders in Holten.

  Op de Canadese Begraafplaats in Holten liggen bijna 1400 soldaten begraven die Nederland hebben helpen bevrijden.
  Lees meer
 • Documentaire over vervolging in Deventer.

  Het duivelse karakter van de nazi’s kwam nergens meer naar voren dan in de behandeling van sommige bevolkingsgroepen.
  Lees meer
 • Documentaire over kamp Erika

  Kamp Erika in Ommen was tot aan de oorlog een doodgewoon werkkamp.
  Lees meer
 • Documentaire over valse heldenverering in Heino.

  De Zwolse NSB’er Koopman bezocht in Heino een café toen hij op de terugweg was van Raalte naar zijn woonplaats Zwolle.
  Lees meer
 • Documentaire over de hongerwinter in Wijhe.

  In de barre winter van 1944/1945 trokken tienduizenden hongerlijdende burgers vanuit het Westen naar Oost Nederland.
  Lees meer
 • Documentaire over de razzia in Staphorst.

  Het is een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Staphorst: 30 augustus 1944.
  Lees meer
 • Documentaire over dwangarbeid.

  Anton Kijk in de Vegte was schilder in Genemuiden, toen hij werd opgeroepen om te werken voor de Duitsers.
  Lees meer
 • Documentaire over collaboratie van dokter Jansen in Vollenhove.

  Hij was in de jaren dertig de ongekroonde koning van Vollenhove, dokter Albert Jansen.
  Lees meer
 • Documentaire over de afrekening van de moffenmeiden in Kampen.

  De ontlading in Kampen was enorm, toen op 17 april eindelijk de bevrijders de IJssel overstaken.
  Lees meer
 • lint